Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk dat ook hieromtrent de overige leden der vergadering zelf moesten beslissen; maar even natuurlijk dat de voorstanders der Christelijk-historische richting, alvorens tot het Schoolverbond toe te treden, zich eerst wilden vergewissen, dat het nimmer zou moeten leiden tot hun eigen ondergang.

Maar zal men misschien zeggen, er was reeds door het verwerpen van het amendement- Verhagen, vooral door de overgroote meerderheid waarmede het verworpen werd, door de vergadering beslist, dat schoolplichtigheid niet het doel der op te richten vereeniging zou zijn.

't Is waar: het was beslist dat het niet het doel der vereeniging zou zijn. Maar de heer Harting erkent zelf dat het toch een middel zou kunnen worden, waartoe men hoe heroïek ook, wellicht eindelijk zijn toevlucht zou moeten nemen. En hetzij doel hetzij middel, de uitkomst zou toch dezelfde wezen. Zoowel onder den eenen als onder den anderen vorm moest het door de voorstanders van het Christelijk-Nationaal Onderwijs verworpen worden.

En dat een eventueel toevlucht nemen tot dit heroïeke middel, — al was de schoolplichtigheid als doel verworpen toch gansch niet tot de onmogelijkheden behoort, bleek vooral daaruit, dat Mr. Opzoomer, de bekende voorstander der schoolplichtigheid er tegen stemde, dat ze als doel der vereeniging werd gesteld. Zal hij er later ook tegen zijn om schoolplichtigheid als middel tegen het schoolverzuim te bezigen? wij betwijfelen het.

Maar men hoort ook nu reeds sommigen uitroepen : Hoe konden de medestanders van Dr. Knijper verwachten, dat de vereeniging van twee zulke uitstekende wa-

5

Sluiten