Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de herstelling van hetgeen eene halve eeuw lang reeds wegstierf: een Nut van 't Algemeen galm; nu een kindertrompetje, eenmaal een Alphoorn in Nederland!

Thans stuit het Schoolverbond op eene natie, ontwaakt op het gebied van kerk en schoolplichtigheid. Of meent men, dat men aan de natie zoo gemakkelijk schoolplichtigheid zal opdwingen als aan onze hoogere scholen de eollegieplichtigheid ? Onder de mannen der wetenschap moge deze zoo geheel eenige Nederlandsche despotie nog geldend recht zijn, bij de mannen des volks heet het: dat nooit!

Het Schoolverbond, wij onderstellen het edelste, wil iets dat wij nog meer willen. Dat is: noch schooldwang, noch schoolplichtigheid: neen dat voorwaar niet; het Schoolverbond wil leerplichtigheid. — Voorwaar een heerlijk doel. — Maar hiertoe behoort:

1. Dat en grondwet en schoolwet veranderen.

2. Dat zij erkennen: gelijk recht voor allen.

3. Bovenal geene Staatsconcurrentie met Staatsscholen tegen vrije scholen.

4. Facultatieve schoolplitsing in gezindheidsscholen, met gelijke staatsbegunstiging.

5. Het recht der vrijheid bij leerplichtigheid: zijne kinderen te doen onderwijzen of zelf te onderwijzen, naar eigene keuze.

6. De leerplichtigheid allen zoo lang overtuigend als onontbeerlijk mede te deelen, totdat zij zonder gewetensdwang bij eene wet kan ingevoerd worden.

O. G. Heldring.

Sluiten