Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII».

Is de liouding van onze

vrienden daar te verdedigen? ziedaar een vraag, die we niet kunnen ontwijken. Ik wil rond er voor uitkomen. Ik zie in de houding van Dr. Kuyper c. s. een eerlijk protest, een krachtige belijdenis. Ik geloof dat de samenwerking met andersdenkenden, zoo lang deze schoolwet blijft, een fictie is. Elke onthouding daarvan is derhalve een protest. Dat moeten en zullen onze geestverwanten, zoo God ze voortdurend getrouwheid geeft! Stand houden en strijden en ijveren tegen de bestaande wet. Dat gemeenschappelijk heengaan was weer de kreet van even zoo vele conscientiën: kom onze bezwaren te gemoet, geef ons de vrijheid, waar we recht op hebben, en die ge ons beloofdet! Door daden moeten de tegenstanders lceren, dat wanneer ze dit niet tot stand willen brengen, we dan ook al hunne woorden van onzijdigheid niet kunnen gelooven.

Maar, zal men andwoorden: dat heengaan was in ieder geval overijld, men had eerst vertrouwen behooren te schenken aan de belofte van onzijdigheid, en later als deze geschonden werd, had men zijne bezwaren kunnen inbrengen. Mij dunkt dat men met hetzelfde recht tot iemand, die gewoon is zijn tijd wat vooruit te zijn in diepte van inzicht, zou kunnen zeggen: dat hij niet zoo scherp zien moest, of den denker gebieden om wat minder gebruik van zijn wijsheid te maken. Want geen feil immers, maar een uitnemendheid is het, van den woordvoerder onzer richting op dien Schoolbond, dat hij de eigenaardigheid heeft ontvangen, om scherper dan me-

Sluiten