Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet aan mij zeiven over, maar dient mij met uw broederlijk oordeel, en zij het geen laf weerkeerig vleien, maar zeer ernstige tucht des geestes, die ons wederzijds verbindt. Zeer zeker, eendracht maakt macht, maar alleen, wat één is in beginsel, voegt zich eendrachtig saam. De toekomst is uiet in onze hand, en daarom, ik doe u geen beloften. Wat ik voor u zijn kan, moet niet in woorden, maar in mijn dienst u openbaar worden. En zoo aanvaard ik dan die bediening, en zoo eindig ik dan deze plechtigheid met mijne bede tot den Heilige Israëls: dat Hij ook mijne hand niet afsla, waar ze aanJeruzalem's muren bouwen wil.

Amen.

Sluiten