Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierop heeft ook de vraag naar het gezag der kerk betrekking, welke vraag ik voorbij ga. De roomschen leeren dat het gezag der kerk meerder is dan dat dei Schrift, doch ten onrechte. Want de kerk heeft niet de Schrift, maar de Schrift de kerk voortgebracht. Zij brengen ter tegenwerping bij het getuigenis van Augustinus in zijn werk „contra epistolam Manichaei" Caput 5, waai hij verhaalt op welke wijze hij tot het geloof der algemeene kerk gebracht is. Hij zegt toch dat hij gehoorzaamd heeft aan de leden der algemeene kerk, die zeiden: gelooft het evangelie; en hierop doet hij de algemeen bekende plaats volgen: Ik zou het evangelie niel gelooven, had het gezag der algemeene kerk mij daartoe niet bewogen. Door het getuigenis der algemeene kerk is hij dan bewogen om het evangelie te lezen en te gelooven, dat de geopenbaarde leer daarin verval wordt. Wat nu? Belooft hij nu ook, nadat hij het evangelie heeft geloofd, dat hij meer geloof zal hechten aan de kerk dan aan het evangelie, indien gene iets besluit of voorstelt, wat met het evangelie in strijd is of door geen enkele plaats der Schrift bewezen kan worden? Dit heeft Augustinus voorzeker niet gewild. Want op een andere plaats spreekt hij een vervloeking uit tegen hen, die iets verkondigen buiten hetgeen wij in de geschriften van wet en evangelie bezitten. Ja op dezelfde plaats betuigt hij den manicheër niet te kunnen gelooven, naardien hij het evangelie gelooft en hierin niets vindt aangaande het apostelschap van den manicheër. Derhalve leiden de overleveringen ons tot de Schrift en binden zij ons aan het woord, in de Schrift bevestigd.

Wij moeten hier ook opmerken, hoe sluw de pausgezinden handelen. Waar ergens het woord overleve-

Sluiten