Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden," Hand. 16 : 4; terwijl Lukas toch in het vorige hoofdstuk vermeit, dat deze verordeningen door de apostelen op schrift gesteld waren.

Het woord van de roomschen: de kerk dwaalt niet, is waar in dezen opzichte. 1. Zij dwaalt niet geheel, ook al dwalen enkele leden. 2. Zij dwaalt niet volkomen, ook al dwaalt zij in enkele deeler der leer. 3. Zij dwaalt niet in het grondbeginsel.

V. WAARIN VERSCHILLEN KERK EN STAAT VAN ELKANDER?

De voornaamste punten van onderscheid zijn: 1. De staat is een vergadering van hen, die door vaste staatkundige wetten verplicht worden om de uiterlijke orde te handhaven overeenkomstig de twee tafelen der tien woorden. De kerk is een vergadering van wie het evangelie omhelzen en de sacramenten recht gebruiken; zij wordt geregeerd door den Geest en het Woord van God, die innerlijke en uiterlijke gehoorzaamheid eischen. 2. In de kerk zijn altijd enkele heiligen n.1. de uitverkorenen, in den staat niet. 3. Er zijn vele en verschillende staten, onderscheiden in plaats, in tijd en in wetten. Die burger is van den eenen staat is het nog niet van den andere noch van alle. Er is niet een enkele algemeene staat, waarvan de andere deelen zijn. De kerk nu was, is en zal ten allen tijde zijn één en bij allen. Daarom heet zij algemeen, omdat zij vele deelen heeft. 4. Christus is het eenige hoofd der kerk en in den hemel. De staat heeft vele hoofden en wel op aarde. 5. De staat

Kerk en Uitverkiezing. 2

Sluiten