Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven verkiest, ook verkiest tot de middelen d.i. tot de inwendige en uitwendige roeping. Al zijn de uitverkorenen dan niet altijd leden van de zichtbare kerk, zij worden het toch vóór hun dood. Tegenw.: Dan is de verkiezing Gods niet vrij. Antw.: Ze is vrij, naardien God vrij verkiest èn tot het doel èn tot de middelen. Nadat Hij tot deze beide verkoren en bestemd heeft, verandert Hij Zijn besluit niet. Kinderen,, in de kerk geboren, behooren ook tot de kerk; dit tegen de wederdoopers.

Wat heeft het nu in te gelooven de heilige, algemeene kerk? Te gelooven dat er altijd in de wereld zulk een kerk geweest is, bestaat en zal zijn; dat er in de vergadering der zichtbare kerk altijd enkelen zijn, die waarlijk bekeerd zijn, dat ook ik onder hun aantal behoor, ja een levend lidmaat ben van de zichtbare en van de onzichtbare kerk en dit eeuwig zal blijven.

OVER DE EEUWIGE VOORVERORDINEERING GODS.

Deze verhandeling over de eeuwige voorverordeneering Gods of over de verkiezing en de verwerping ontstaat uit de verhandeling over de kerk en kan daarom terecht hiermede verbonden worden. De voornaamste vragen zijn:

I. Is er een voorverordineering?

II. Wat is zij?

III. Welke zijn haar oorzaken?

IV. Welke zijn hare gevolgen?

V. Is zij onveranderlijk?

VI. In hoeverre is zij aan ons bekend?

Sluiten