Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. WAT IS DE VOORVERORDINEERING?

De voorverordineering en voorzienigheid verschillen als soort en geslacht. Want de voorzienigheid is Gods voornemen aangaande alle schepselen. De voorverordineering gaat over de zaligheid van menschen en engelen. De voorverordineering is derhalve het eeuwige, hoogst rechtvaardige en onveranderlijke voornemen Gods om menschen te scheppen; hun val in zonde en eeuwigen dood toe te laten; zijnen Zoon in het vleesch te zenden om een slachtoffer te worden; door zijn Geest en Woord enkelen ter wille van den Middelaar in het ware geloof en de bekeering te behouden, door en om den Middelaar te rechtvaardigen, tot heerlijkheid op te wekken en met het eeuwige leven te begiftigen; en om enkelen te laten in de zonde en den dood, ten oordeel op te wekken en in de eeuwige straffen te werpen. Deze beschrijving van de voorverordineering is alleen op de menschen van toepassing, niet op de engelen, omdat wij hier alleen over de behoudenis der menschen handelen.

De deelen der voorverordineering zijn de verkiezing en de verwerping. De verkiezing is het eeuwige en onveranderlijke besluit Gods, waardoor Hij besloten heeft uit genade sommigen tot Christus te bekeeren, in het geloof en de bekeering te behouden en door Christus zeiven met het eeuwige leven te begiftigen. Deverwerping is het eeuwige en onveranderlijke besluit Gods, waardoor Hij besloten heeft naar zijn hoogst rechtvaardig oordeel sommigen in de zonden te laten, met verblindheid te straffen en hen, die Christus niet deelachtig zijn geworden, voor eeuwig te verdoemen.

Sluiten