Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. WELKE ZIJN DE GEVOLGEN DER VOORVERORDINEERING?

Het gevolg der verkiezing is het gansche werk der zaligheid en al de trappen onzer verlossing, als: 1. De schepping en verkiezing der kerk. 2. Het zenden en geven van Christus tot Middelaar en zijn offerande. 3. De krachtdadige roeping en de bekeering van de uitverkorenen tot Christus door den H. Geest en het Woord. 4. Het geloof, de rechtvaardigmaking, de wedergeboorte. 5. De goede werken. 6. De volharding tot het einde toe. 7. De opwekking tot heerlijkheid. 8. De verheerlijking en het eeuwige leven.

De gevolgen der verwerping zijn: 1. De schepping der verworpenen. 2. Het gemis van de goddelijke genade of de verlatenheid. 3. De verblinding en de verharding, Matth. 11 : 21, Jesaja 6 : 9. 4. Het volharden in de zonden. 5. De opwekking tot het oordeel. 6. Het werpen in de eeuwige straffen.

T e g e n w. 1: Tegenovergestelde oorzaken hebben tegenovergestelde gevolgen. De goede werken zijn de gevolgen der verkiezing. Derhalve zijn de kwade werken de gevolgen der verwerping. Antw.: De eerste stelling is niet altijd waar ten opzichte van vrijwillige oorzaken, die op ongelijke wijze kunnen werken en ook geen tegenstrijdige gevolgen kunnen voortbrengen. Deze ongelijkheid komt hier aan den dag, omdat God besloten heeft de goede werken in de uitverkorenen te volvoeren, de kwade werken in de verworpenen toe te laten. De eigenlijke oorzaak voor de kwade werken zijn de duivel en de slechte menschen.

Sluiten