Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSCHEIDENHEID DER ZONDEN.

Neem ook in aanmerking het onderscheid tusschen zonden en zonden, waarvan sommigen het reeds op zichzelf en als zoodanig zijn, n.1. zulke handelingen, die door God verboden zijn en niet door een speciale wet of uitzondering, van Hem-zelf bevolen worden om gedaan te worden, wat b.v. het geval was bij de berooving van Egypte en de offerande van Isaak.

Andere zijn het accidenteel (toevallig, per accidens), en wel zulke handelingen, die van God geboden zijn, of althans toegestaan en veroorloofd, maar door den verdorven mensch verkeerd, dat is, niet zooals voorgeschreven is, geschieden, zooals b.v. de offers, gebed en aalmoezen van goddeloozen en hypocrieten. Op beide manieren echter, hetzij de menschen op zichzelf reeds of accidenteel, door de bijkomende omstandigheid, zonde bedrijven, zoo doen zij dit door hun eigen fout en schuld. Maar wat God in hun eigen handelingen op het oog heeft en bedoelt, is altijd rechtvaardig en goed.

TWEEVOUDIGE NOODZAKELIJKHEID.

Maak, ten slotte, ook onderscheid tusschen de noodzakelijkheid van dwang en die van onveranderlijkheid. Want deze twee met elkander te verwarren zou al te lomp zijn. De eerste toch beweegt gewelddadig, slechts door een bewegende kracht van buiten. De tweede overeenkomstig de natuur van den handelende, door een inwendig bewegende en bewogen kracht.

Toen ik dit had leeren inzien, nadat God mijn oogen er voor geopend had, heb ik die holle, inhoudlooze,

Sluiten