Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Wij moeten het eeuwige leven gelooven.

4. De hoop moet zeker zijn.

5. De eeuwige zaligheid moet gezocht en er om gebeden zonder conditie en aarzeling.

6. Onveranderlijk blijvend is de voorbidding van Christus voor de uitverkorenen.

Voor mij zijn deze gegevens uit vele anderen genoegzaam. Voor u soms ook? Laten wij u daarom eindelijk maar eens hooren.

ANTWOORD OP TEGENWERPINGEN.

DE UITVERKIEZING LEIDT ONS AF VAN DEN GEOPENBAARDEN NAAR DEN VERBORGEN WIL.

1. Deze leer voert de menschen af van Gods geopenbaarden naar Zijn verborgen wil; van het Woord naar de indrukken des geloofs, die geschied zijn vóór men het gehoorde Woord gelooft.

Wat hoor ik? Als gij dat hebt geschreven gezien in onze leer waarom brengt gij dan de plaatsen niet bij of vermeldt gij die niet? En als gij meent, dat het er uit volgt, waarom geeft gij dan geen bewijzen, en trekt zoo maar consequenties?

Wat is dat voor een dialectiek, en van welken meester is het u geleerd zulke afgrijselijke en verderfelijke beschuldigingen in te brengen tegen onschuldige menschen, zonder eenig bewijs of schijn daarvan? Als gij nu noch geschriften van ons kunt toonen, nóch uit de leer enkele goede of tenminste aannemelijke consequenties kunt trekken (dat gij het niet kunt is allerzekerst), waarom ons dan in dat bad ondergedompeld?

Sluiten