Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.-

Deze, toespraak, oorspronkelijk niet voor clen druk bestemd, ziet liet licht op verzoek van eenige hoorders, die meenden dat dit woord, in ruimeren kring bekend geworden, zou kunnen medewerken om de bedoeling, die bij de stichting der kweekschool voor oogen stond, en, dus de school zelve, te doen kennen en, mocht het zijn, waardeering en ondersteuning te doen vinden.

J. W.

Sluiten