Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lioe God het acht en op dien dag eens prijzen zal." — Mij dunkt de prijs van zulk een werkkring is wel moeite en inspanning waard; en zonder moeite en inspanning, zonder volharding en energie komt Ge er niet, althans niet goed. Maar, bovenal, Gij eerste kweekelingen dezer gereformeerde kweekschool, ik bid van God, dat hij U geve door Zijnen Geest waarlijk gereformeerd, hervormd te zijn in uw hart en gemoed, opdat de grondtoon van uw gansche leven zij: ik niets, God alles, Hem alleen de eer!

Sluiten