Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nageld, en op zijne uitdrukkeli ö begeerte met liet hoofd naar beneden ten toon gesteld, sichzelven niet waardig .achtende alzoo aan het kruis te kagen, gelijk de Zone Gods, zijn Zaligmaker, geleden had.

En zoo ging hij dan in, in de vreugde zijns Heeren, enterwijl wij hem daar in den geest aan het schandhout zien hangen en roemen in de hope des beteren levens, mogen wij het den vromen Luther nazingen:

„Gods Woord houdt stand in eeuwigheid,

En zal geer. duiin-breed wijken!

Beef, Satan! Hij, die ons geleidt,

Zal u de vlag doen strijken!

Delf vrouw en kindren 't graf!

Neem goed en bloed ons af!

Het brengt u geen gewin:

Wij gaan ten Hemel in,

En erven Koninkrijken!"

Sluiten