Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J dan-keu, Dan klinkt het bij - na he - mei-schoon En on - - ze Hei-land

i f g'Ji'Tc

f, Wl> I I I I J —1 !-i --—■/' ,——>-^ i

luis-tort, En 't is als of uit 's Hemels sfeer Een stem van „vre - de" fluis-tert.

Wij denken aan zoo meen'ge school,

Waar, aan een schaar van kindren Het Hemelsch brood onthouden wordt,

En waar men hen wil hiudren,

Om naar der kindren Vriend te gaan,

Wiens moederlijk erbarmen,

Hen allen tot Zijn harte roept,

En wiens geopende armen Een ieder kind ontvangen wil

Om, als het kwaad mocht nad'ren,

Hen onder Zijne vleuglenschaauw,

Te zamen te vergad'ren.

Die kind'ren hier viel 't heil te beurt,

Van onderwijs te ontvangen Van mannen , die van Jezus haud

Slechts hulp en kracht verlangen. Die, zelf door 't Evangelie-licht Voor 't zondengift beveiligd, Ook wenschen dat de prille jeugd

Den Heer word' toegeheiügd.

De school eens door Gods gunst gesticht,

Mocht vijf en twintig jaren,

Trots alle stormen blijven staan En ruim Gods knip ervaren.

Sluiten