Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een vierde van ecne eeuw vloog heen

Met al haar wisselingen,

Maar ondersteund door 's Heeren hand

Bleef haar Zijn trouw omringen. En werd het donker om haar heen,

En rezen soms bezwaren ,

En gierden stormen in het rond , Cfc

En dreigden ook gevaren —

Geen nood! des Heeren sterke hand

Wou zelf haar grondslag leggen, En op der Christ'nen liefdedaad Zijn Godd'lijk Amen zeggen.

Maar juiehen we om der kind'ren heil,

Ook denken we aan den zegen, Die we ook voor ons verstand en hart

Uit Jezus hand verkregen.

Door Hem uit deze School ontstaan,

Mocht de Normaalschool bloeien En als een bron verkwikt en laaft, Zoo mocht ze ook ons besproeien. Reeds twintig jaar heeft zij bestaan

Om 's jonglings hart te lecren , Hoe hij zijn paden richten moet,

Zijn kennis kan vermecren.

Hoe hij zijn doel ^bereiken kan

Om zich der jeugd te wijden,

En hoe hij vree vindt voor zijn hart,

Door Jezus smart en lijden!

O! bij de erin'ring aan Gods trouw,

Ons in die school bewezen ,

Springt onze ziel van blijdschap op,

En waar Hem kindren prezen Daar zetten wij ons naast hen neer

En jubelen te zamen.

O, Heiland ! neem ons danklied aan Rn spreek daarop Uw Amen!

Sluiten