Geen zoekvraag opgegeven

  • / 36

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzelfden Schrijver zijn vroeger bij den Uitgever dezes verschenen:

De Leidschc Professoren en de Executeurs der Dordt.se/ie ISalatenscliap. Verweerschrift. 1878. . . ƒ 0.90

Beviste de)1 Revisie-Legende* Met Bijlagen. (\ ooraf gaat een „Pnblyck Epistel", met twee annexen, aan Dr. J. J. van Toorenenbergen). 1879 / 1-40

Bede om een dubbel ,,Corrigeudum aan Dr. A.. II . Bronsveld. 1880 / u-

,,strikt IyenomenHet recht tot Universiteitsstickting staatsrechtelijk en historisch getoetst. 1880 ƒ 0.75

Souvereiniteit in. eigen kring. Rede ter inwijding van

de Vrije Universiteit, 1880 /

..."

De Hedendaagsche Schrifteritiek in hare bedenkelijke strekking voor de Gemeente des levenden Gods. Rede bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit. 1881. ƒ 0.90

Welke zijn de vooruitzichten voor de Studenten der Vrije Universiteit? Rede ter inleiding van de Leeuwarder Meeting. ■f

Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij, Warmoeartraat 106, Amsterdam.

Sluiten