Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEBT Gr IJ VBEDE?

„ Wij dan geregtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heer Jezus Christus." Rom. Y: 4.

Lezer I

In een tijd als de onze, waarin wij hooren van »oorlogen en geruchten van oorlogen," moet het woord vrkde dubbel aangenaam in uwe ooren klinken.

Ook in Nederland, ofschoon het genadiglijk is bewaard gebleven van in den krijg, die tusschen het Oosten en het Westen is losgebarsten, gewikkeld te worden, hebben de gevolgen die de oorlog ook over die landen , welken-er niet dadelijk in betrokken zijn, zijdelings na zich sleept, eenigermate althans zich doen gevoelen; en wie waarborgt ons dat wij niet vroeger of later, of zoo niet wij, dan onze kinderen— het beleven zullen, dat de vrede, waarin wij ons thans dankbaar verheugen mogen, verstoord wordt?

Sluiten