Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heer des hemels cn der aarde. Wie dezen vrede bezit, gevoelt als bestaat er slagboom noch scheidsmuur tusschen hem en zijn heiligen Maker. Hij kan, zonder verschrikking, zich voorstellen dat het oog Desgenen die alles ziet, hem gadeslaat, ja met welgevallen op hem rust.

Zoo iemand kan de dood zien nadertreden, zonder er grootelijks door bewogen te worden. Hij kan de oogen sluiten voor al wat bij op aarde heeft, en als op vleugelen naar eeno onbekende wereld zweven; op het punt staan van in hot sombere kille graf neder te dalen, en nogtans vrede gevoelen .En gjj lezer kunt gij het?

De zoodanige kan de opstanding en hel laatste oordeel te gemoet zien, en nogtans de rust in zijn binnenste bewaren. In den geest kan hij zien den grooten witten troon, de verzamelde volkeren, de geopende boeken, de luisterende engelen, den Begtor zeiven, en — vrede gevoelen. — Lezer, kunt gij het?

Hij kan aan de eeuwigheid denken, zonder er door beroerd te worden. Hij kan zich voorstellen een eindeloos bestaan in de tegenwoordigheid Gods en des Lams, een

Sluiten