Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets dat gij mede kunt nemen wanneer gij sterft. Naakt zijt gij ter wereld gekomen, naakt zult gij haar verlaten. Uw lijk moge met pracht en praal worden ter aarde gesteld ; lofredenaars mogen aan uw graf uwe deugden hemelhoog verheffen; men moge eene marmeren gedenkzuil als hulde aan uw nagedachtenis oprigten — maar al deze staatsie zal zijn ter eere van een arm man, zoo gij sterft zonder vrede te hebben met God.

Lezer, houd mijne vraag in de gedachte. Maak den staat uwer bezittingen op,reken uwe goederen na. Gij geniet misschien jeugd, gezondheid, rang en rijkdom. Misschien bezit gij geld, landerijen, huizen, paarden, rijtuigen ; misschien verheugt gij u in de achting, de verknochtheid en de liefde van vele vrienden. Het is wèl, wees er dankbaar voor! Maar, ik vraag u wederom: llebt gij viiede? Uw geweten geve het antwoord; laat het spreken!

H.

In de tweede plaats zal ik u aanwijzen, welke de bron is waaruit dit voorregt des

Sluiten