Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is geregtvaardigd, en zijne zonden zjjn vergeven, hoe groot, hoe talrijk zij wezen mogen, zij zijn van hem genomen, uitgewischt, gedempt; zjj zijn gedelgd uit het hoek van God; geworpen in de diepte der zee. God heeft ze achter Zijnen rug geworpen. Men zoekt ze, maar vindt ze niet; er wordt niet meer aan gedacht. Al waren zij rood geweest als karmozijn, zij zijn wit geworden als sneeuw. Hierin is het dat de vrede bestaat.

• Hij is geregtvaardigd, d. i. voor regtvaar-

clig gehouden in de oogen van God. De Vader ziet vlek noch rimpel in hem; Hij houdt hem voor onschuldig. Hij is bekleed met een kleed van volmaakte geregtigheid, en kan nederzitten naast de engelen zonder zich te moeten schamen. De heilige wet van God, die oordeelt naar de overleggingen en bedoelingen van het menscheIjjk hart, kan hem niet meer verdoemen. De duivel, de aanklager der broederen, kan hem van geen ding beschuldigen, dat zjjne volkomene vrijspraak belet. Aldus is liet, dat bij vrede heeft.

Sluiten