Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de regtvaardiging een moeijelijk en afgetrokken onderwerp is, en dat gij zonder er u mede in te laten naar den kemel kunt gaan. Doordring u van deze groote waarheid : dat er geen hemel is voor degenen die den vrede met God niet hebben, en dat er zonder regtvaardiging geen vrede met God is.

Rust dan niet voordat gij dien vrede hebt!

m.

In de derde plaats zal ik trachten u aan te toonen de rots waaruit de regtvaardiging en de vrede metGodvoortvloeijen. De rots is Christus.

De Christen wordt niet geregtvaardigd om eenige goedheid, die hij in zich zeiven zou bezitten. Zijn vrede hangt niet af van een werk dat hij gedaan zou hebben. Hij kan dien niet koopen; noch door zijne gebeden, noch door zijnen ijver in de dienst van God, noch door zijne zedelijkheid of welda digheid. Deze dingen zijn onbekwaam om hem te regtvaardigen; ze zijn alle in zich zeiven in groote mate gebrekkig, en hebben zeiven volstrekte behoefte aan vergiffenis. Naar den maatstaf der Goddelijke wet gemeten, is de

Sluiten