Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zal niet tweemaalen de voldoening derzelfde schuld eischen. Daardoor is de Christen een geregtvaardigde.

Christus heeft de wet volkomen gehoorzaamd. De Overste dezer wereld heeft niet één gebrek aan Hem kunnen vinden. Door Zijne wetsvervulling heeft Hij eene eeuwige geregtigheid aangebragt, waarmede al de Zijnen in het oog van Grod bekleed zijn.

Christus, in één woord, heeft geleefd en is gestorven voor den Christen. Hij is in het graf gedaald en er uit verrezen voor hem. Christus is voor hem ten hemel gevaren, waar Hij, als zijn Middelaar en Hoogepriester, eeuwig leeft om voor hem te bidden. Christus heeft alles gedaan, alles voldaan, alles geleden wat tot zijne verlossing noodig was; van daar de regtvaardiging en de vrede van den Christen. In zich zeiven bezit liij niets; maar in Christus heeft hij alles wat zijne ziel kan begeeren.

O lezer, wie kan den zegen uitspreken van de ruiling die tusschen den Christen en den Heer Jezus Christus heeft plaats gehad? De geregtigheid van Christus is op

Sluiten