Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewetens zijn verstompt, toegeschioeid. Maar zoodra het menschelijk geweten in waarheid begint te gevoelen en te spreken, zal het aanstonds in de schulduitdelging door Christus en in Zijn priesterlijk ambt iets zien dat het er nimmer te voren in ontdekt had. Het licht is niet beter gepast naar het oog, noch de muziek naar het oor, dan Christus het is naar de wezenlijke behoeften eener schuldige ziel. Honderden getuigen zullen het bevestigen, dat de bekeerde heidenen aan gindsche zijde van den wijden oceaan met hen de gepastheid en dierbaarheid van Christus ondervonden hebben.

Lezer, de regtvaardiging door Christus is de eenige ware weg tot vrede. Hoed u, dat gij u zoudt laten van het spoor leiden door deze of gene der valsche leerstellingen der kerk van Eome. Helaas! men verbaast en bedroeft zich te gelijk, wanneer men ziet hoe deze ongelukkige kerk grove dwalingen in het gebouw der waarheid heeft doen binnen sluipen. Houd de waarheid die God, betreffende de regtvaardiging u in Zijn woord leert, met hand en tand vast, en ln at u niet bedriegen. Leen het oor niet

Sluiten