Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan hetgeen men u mogt zeggen van andere middelaars, en andere gronden om den vrede te verkrijgen. Houd in de gedachte dat er slechts één Middelaar is, te weten Jezus Christus; dat er geen ander vagevuur (reinigingsmiddel) is, dan het bloed van Christus; geen andere offerande voor de zonde, dan die welke Hu zelf éénmaal aan het kruis geofferd heeft; geen werk, dat iets voor ons verdienen kan, dan het volmaakte werk van Christus; geen priester die aflaat kan schenken, dan Jezus Christus. Houd u hij deze waarheid en wees op uwe hoede. Geef niet aan anderen de eer die Christus toekomt.

En nu, lezer, zeg mij of gij Christus kent ? Ik twijfel niet of gij wel van Hem gehoord hebt, of Zijn naam u bekend zij; ik neem zelfs aan dat gij t'huis zijt in de geschiedenis van Zijn leven en Zijnen dood. Maar welke ondervindelijke kennis hebt gij van Hem? Welk toepasselijk gebruik hebt gij van deze kennis gemaakt? "Welke betrekkingen zijn er tusschen Hem en uwe ziel aangeknoopt ?

O geloof mij, er is geen vrede met God dan door Christus. De vrede is uitsluitend Zijne gave. De vrede is dat legaat dat Hij, en Hij

Sluiten