Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alléén, do magt had na to laten toen Hij de wereld verliet. Alle andere vrede dan de Zijne is dwaasheid of inbeelding. Eer zal een hongerige verzadigd worden zonder voedsel, eer zal een dorstige lafenis erlangen zonder drinken, eer zal een aêmechtige zich herstellen zonder rusten, dan dat iemand vrede zal vinden zonder Christus.

Lezer, is deze vrede uw deel? die vrede, door Christus met Zijn eigen bloed verworven, door Iiem om niet aangeboden aan al wie dien wil ontvangen — is hij uw vrede? O, laat mij u smeeken geen oogenblik rust te nemen, tot dat gij met volkomen bewustheid een bevredigend antwoord zult kunnen geven op de vraag:

Hebt gij vrede ?

IY.

Laat mij u in de laatste plaats aantoonen, welke de hancl is waardoor dit voorregt Jcan gegrepen worden.

Ik roep uwe gansch bijzondere aandacht in voor dit gedeelte van ons onderwerp.

Sluiten