Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne eigene middelen om zalig te worden. Een geloof dat louter bestaat in alles om niet te ontvangen,* dit kunnen of willen zij niet begrijpen.

Het zaligmakend geloof is de hand der ziel. De zondaar is als een drenkeling, die op het oogenblik van zinken den Heer Jezus hem de hand ziet toereiken, haar aangrijpt en behouden is.

Het is het oog der ziel. De zondaar is gelijk aan den door de vurige slang gebeten Israëliet op het punt van te sterven. De Heer Jezus stelt zich aan hem voor als de koperen slang; hij ziet hem aan en is genezen.

Het is de mond der ziel. De zondaar is uitgeput door gebrek aan voedsel en aangetast door een doodelijk verval van krachten. Jezus biedt zich hem aan als het brood des levens, en als een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle kwalen. Hij gebruikt ] Iem, en zijne gezondheid en krachten keeren terug.

Het is de voet der ziel. De zondaar wordt vervolgd door een' doodvijand en is op het punt om door hem ingehaald te worden ;

Sluiten