Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus stelt zich hem voor als een sterke toren en veilige burgt! Hij loopt er lieen en is gered.

Lezer, indien gij uw leven liefhebt, lioudt de regtvaardiging uit het geloof met hand en tand vast. Indien gij den zielevrede bemint, laat uwe begrippen aangaande het geloof eenvoudig zijn. Heb hoogachting voor alles wat tot de christelijke Godsdienst behoort; strijd ten doode toe voor de noodzakelijkheid der heiligmaking; maak ijverig gebruik van al de genade-middelen die onder uw bereik zijn; maar ken aan geen dezer dingen de kracht toe om u in het minst te regtvaardigen. Wilt gij den vrede bezitten en behouden, gedenk dat alléén het geloof regtvaardigt; dat het in zich zelf geen verdienstelijk werk is, maar eene daad die de ziel met Christus vereenigt. Geloof mij - de kroon en de roem van het Evangelie is de regtvaardiging door het geloof zonder de werken der wet.

Geene leer is zoo verheven in liaren eenvond. Het is geene geheimnisvolle en duistere waarheid, die niet kan begrepen worden dan door rijken, edelen en wijzen. Zij

Sluiten