Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God, en hier namaals geen hemel. Wat blijft er dan voor u over ? Niets, niets dan de hel!

En nu, waarde lezer, ik beveel dit plegtig onderwerp aan uwe ernstige overweging en gebeden. De noodig u uit om bedaard na te denken over den vrede met God, de regtvaardiging door Christus en het geloof.

Het zijn geene afgetrokken waarheden, alleen belangrijk voor den geleerde in zijn studeervertrek. Zij raken den wortel van het Christendom; zij betreffen het eeuwige leven. Leen mij nog eenige oogenblikken gehoor, wanneer ik zal trachten deze waarheden zwaarder op uw hart en uw geweten te doen wegen.

1°. Laat mij u eerst den titel van dit boekske herinneren. Lezer, hebt gij vrede met God ? Gij weet thans wat deze vrede is, waar men dien vinden kan. Welnu, bezit gij hem? Geef een opregt antwoord op mijne vraag : Hebt gij vrede met God ? Ik vraag u niet, of hij u als eene begeerlijke zaak voorkomt; of gij hoopt er ter gelegener tijd over na te denken en er toe te geraken; ik vraag u hoe het heden met uwe ziel staat.

Sluiten