Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooren te bidden, en zijn Meester driemaal verloochenen.

Ook moet men den Heer moedig belijden voor de mensclien. "Wie Christus eeren., die zal Hij weder eeren. Toen de disipelen onze Heer verlaten hadden , waren zij bedroefd en ellendig; toen zij Hem beleden voor den joodschen raad, waren zij vervuld van blijdschap en van den Heiligen Geest.

Men moet getrouw en ijverig gebruik maken van de genademiddelen. Dat zijn de wegen waarin Jezus bij voorkeur wandelt. Geen discipel mag verwachten veel van zijn Meester te ontvangen, zoo hij geen prijs stelt op de openbare eeredienst, het lezen van den Bijbel en het gebed in de eenzaamheid.

Wij moeten eindelijk met eene heilige zorgviddigieid ons eigen hart bewaken, en ons dikwerf tot zelfbeproeving begeven. TV ij moeten de regtvaardiging wél onderscheiden van de heiligmaking, en ons hoeden, van de heiligheid eenen Christus te maken.

Ik leg u deze wenken voor. Het zou l mij ligt vallen er nog vele andere bij te

Sluiten