Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE

Bladz.

1. Mr L. F. Anthing, Pionier van dc Zending

in West-Java (1820—1883) ...... 3

2. Het werk van Mr Anthing en zijn Inland-

sche Helpers en Evangelisten .... 10

3. Mr Anthing naar Nederland; terugkeer en

dood 20

4. De jAnthingsche Christenen" onder de Nederlandsche Zendingsvereeniging . . 32

LITERATUUR-OPGAVE

Mr L. F. ANTHING: „Mededeelingen omtrent de Evangelisatie in het Westelijk gedeelte van Java ± 1880.

A. J. BLIEK: „De Anthingsche Christengemeenten in Batavia's Ommelanden".

5. COOLSMA: „De Zendingseeuw voor Nederlandsch

Oost-Indië", Utrecht 1901.

Prof. H. KRAEMER: Rapport over de Zending in WestJava, 1933.

M. LINDENBORN: .^est-faya, als zendingsterrein der Nederlandsche^JZéndingSvereeniging", den Haag

1922. / rr "A •

Sluiten