Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder kwamen wij echter niet, tot ik op een avond een brief ontving, waarin Leonard kennis gaf, dat hij mij koos tot herder, in de plaats van den heer Anthing".

Zendeling van der Linden trad nu in de plaats van wijlen Mr Anthing en zoo kwamen de Anthingsche Christengroepen, wijd en zijd verspreid, thans onder leiding van de N. Z. V.

Omstreeks Juli 1884 deed de „apostel" Leonard na de godsdienstoefening in tegenwoordigheid van allen, die aanwezig waren, geheel uit eigen beweging, afstand van den aposteltitel.

Dit is het laatste, dat wij van Zendeling van der Linden vinden opgeteekend. Helaas kwam deze voortreffelijke man, door wiens wijs beleid nu blijvend contact met de Anthingsche Christenen was verkregen, in Augustus van het jaar 1885 te overlijden. Na een reis bij zwaren regen naar het moeilijk te bereiken Tjigelam was hij ongesteld geworden. Van de vrucht van zijn werk zou hij niet veel mogen aanschouwen, maar een belangrijke taak had hij nog mogen vervullen ten opzichte van de Zending in West-Java. Immers is de toevoeging van de Anthingsche gemeenten aan het werk van de N. Z. V. gebleken van groote beteekenis te zijn geweest voor heel dien verderen arbeid, al leek het ook eerst misschien niet zoo.

4. De Anthingsche Christenen onder de Nederlandsche Zendingsvereeniging

Na van der Lindens dood kwamen de Anthingsche Christenen met hun Inlandsche Voorgangers en Evangelisten onder Zendeling Albers van Tjiandjoer, die nu verhuisde naar Meester Cornelis, als centrum alleszins gunstig gelegen.

Het getal der gemeenten en kringen was elf, met een zielental van omstreeks 500 Christenen. Voor West-Java een niet onbelangrijk cijfer, vooral toen.

Sluiten