Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die er te zamen een tiental jaren doorbrachten, hebben het er niet altijd gemakkelijk gehad. Zij vonden er wel eens dingen, waartegen zij moesten optreden; wat niet altijd even goed opgenomen werd. Zoo vertelt Zendeling van Dijk:

„Bij onze komst in Tjigelam vonden we het volgende: wanneer de Islamieten een huwelijksfeest wilden geven, konden ze bij den Christenvoorganger tegen een cadeau in natura alles in leen krijgen. Bruidscostuums voor de Islamietische bruid en bruidegom; een kar om het bruidspaar in rond te rijden; een complete gamelan (Inlandsche muziekinstrumenten); borden, koppen, schotels enz. Ja, zelfs had deze voorganger een muziekkorps van een man of negen, w.o. ook een vijftal Christenen, die als muzikanten dienst deden. Nu kwam het meermalen voor, dat zoo n feest op Zondag viel en dan moesten de Christen-muzikanten het Mohammedaansche feest opluisteren, in plaats van naar de kerk te kunnen gaan.

Ook trachtte hij bij zijn Islamietische volksgenooten ingang te vinden door als een soort zaakwaarnemer op te treden. Zijn werkzaamheid in deze richting had echter ook wel eens onaangename gevolgen".

Dat een dergelijke Helper wel wat toezicht van noode had, zal niemand willen ontkennen. Deze man is ook later gebleken, niet de ware broeder te zijn en hij heeft toen meer afgebroken dan hij in zijn beste dagen gebouwd had.

Na de zelfstandigmaking in 1934 gaat het met deze gemeente bijzonder goed. Ook naar buiten breidt zij zich sterker uit dan ooit te voren.

Goenoengpoetri. Omtrent het ontstaan dezer gemeente vinden wij alleen vermeld, dat er in het jaar 1871 drie personen gedoopt werden. Zij waren voor het Christendom gewonnen door den Anthingschen Evangelist Stephanoes. Als een merkwaardigheid werd ons verteld, dat deze man niet met Mr Anthing meeging, toen deze tot de Apostolischen was overgegaan.

Sluiten