Geen zoekvraag opgegeven

  • / 46

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de groep, die zich in 1895 afscheidde, betreft, deze keerde in 1908 tot de hoofdgemeente terug. Maar in 1932 scheidde zich weer een vrij groote groep af en zoo werd de situatie weer als jaren geleden: twee Protestantsche groepen en één Roomsche.

De hoofdgemeente is in 1935 zelfstandig geworden en heeft tot Pandita een zoon van den vroegeren Anthingschen Helper, goeroe Laban.

Ook de afgescheiden groep heeft een eigen voorganger. Beide gemeenten bestaan „naast elkaar".

Zooals het korte overzicht van deze drie Anthingsche gemeenten doet zien, is er licht en schaduw.

Is het ook bij ons in de oude Christenheid niet nog zoo?

Nochtans doet God Zijn werk ook in West-Java. En wijlen Mr Anthing heeft daarin, ondanks alles, een belangrijke taak helpen vervullen.

Wat van zijn werk echter zou gebleven zijn, als niet de N. Z. V. zich er over had ontfermd, is moeilijk te zeggen.

Of het zich eenigszins zou hebben ontwikkeld als de Sadrachkringen in Midden-Java, dan wel geheel zou te niet zijn gegaan, kan niemand zeggen.

Maar een exempel van persoonlijke overgave en toewijding aan de zaak des Heeren heeft wijlen Mr Anthing ondanks alles gegeven.

Moge hij nog lang een lichtend spoor achterlaten!

Moge ook deze schets van zijn leven en werk daartoe nog iets bijdragen!

Sluiten