Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitspreiden, en ons zeiven en anderen den weg door het leven zoo zwaar maken. Echte gehoorzaamheid is gewillig en stipt. Hoe vollediger en kinderlijker een hart in de gehoorzaamheid aan den heiligen wille Gods leeft, des te gemakkelijker wordt ook in moeielijke gevallen de zekerheid van op den rechten weg te zijn en het gevaar te ontgaan om de gehoorzaamheid tot een dekmantel der traagheid, liefdeloosheid of dergelijken te gebruiken, hetgeen den naam en de zaak des Heeren tot schade zou zijn. Phil. 2 : 28, Jes. 50 : 5, Hebr. 5 : 8.

Trouw is die volhardende, zich zelf gelijk blijvende liefde, die ook het geringste niet verwaarloost. Zij is geworteld in de dankbaarheid jegens God, en in de bewustheid van verantwoordelijk te zijn tegenover Hem. De trouw in het kleine is de zekere en noodzakelijke weg tot trouw in het groote. Luk. 16 : 10. Daarom bezwijkt niet, want wie volhardt, zal zalig worden, en aan de trouw tot in den dood is de kroon des levens beloofd. Joh. 6:12; 13:1, Rom. 12 : 11, Ps. 101 : 6, 1 Tim. 1:12.

2. De Diakones tegenover de Inrichting.

De Diakones moet in de eerste plaats ootmoed, gehoorzaamheid en trouw bewijzen aan de moeder des huizes, aan wie zij stipte onderdanigheid schuldig is, niet met den oogendienst des menschenbehagers maar om Gods wil. Hieruit vloeit tevens voort, dat zij

Sluiten