Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Paulus voorbeeld, hunne zielen voor den Heer te gewinnen, i Cor. 9 : 19, 22.

De diakones neemt zich in acht voor ieder onnoodig gevaar. Daarentegen vreest zij noch gevaar, noch besmetting noch vermoeidheid als haar plicht haar roept. Zij is er zeker van, dat de Heer haar bekrachtigt eii Zijne engelen haar behoeden, wanneer zij zich niet op zelf gekozen wegen, maar op den weg der gehoorzaamheid bevindt.

Het hoogste gebod is dat der barmhartigheid. Wel moet de diakones met vaste hand orde en reinheid handhaven, maar men moet het tevens kunnen voelen, dat het geene heerschzucht maar barmhartige liefde is, die haar drijft. De wereld gelooft ons niet als wij van Jezus liefde spreken, wanneer onze handel en wandel van deze liefde geene getuigenis geeft.

Hoe menigeen wordt afgestooten door het gebrek aan liefde en ootmoed in hen, die wegwijzers tot den Heer behoorden te zijn en wier werken niet met hunne woorden in overeenstemming waren. Dan is alle moeite en arbeid der diakones te vergeefs, zij heeft haren loon weg, want haar werk is niet in de liefde geschied. 2 Cor. 6:3, Rom. 2 : 24.

Zorgvuldig wachtte zij zich voor partijdigheid. Zij moet geene harer patienten op eenigerlei wijze vóórtrekken , hetzij wat voeding en verzorging, hetzij wat het bewijzen van kleine oplettendheden betreft. De menschen zijn toch maar al te geneigd afgunstig op anderen te zien en te meenen dat zij zeiven veronachtzaamd worden. Het gedrag der kranken mag

Sluiten