is toegevoegd aan je favorieten.

Boekbeoordeeling van den Ned. Hervormden Zondagsscholenbond op Geref. grondslag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taan de meisjes naar school vergezellen mag, omdat hij 6 jaar geworden is.

Algemeene op- of aanmerkingen: Een keurig verhaaltje, waar de kinderen weer van zullen genieten. De le druk is van Oct, 1932. De 2e verscheen nauwelijks een half jaar later, zooals we dit van de voortreffelijke boekjes van v. d. Hulst dan ook kunnen verwachten.

Conclusie: Warm aanbevolen.

B. J. G. v. I.

ROZEMARIJNTJE, door W. G. v. d. Hulst.

Catalogusno. 162; aantal bldz. 76; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8—11 jaar; algemeene strekking.

Korte inhoud: Rozemarijntje, eenigst dochtertje van een zeekapitein, gaat wegens ziekte van haar Moeder, logeeren bij haar Oom en Tante. Tante was een deftige dame, welke alles ever. ordelijk en netjes wenschte te zien. Dat viel voor dat echte leuke Rozemarijn!je niet mee, want ze was een opgewekt kind, een echte wildzang, hoewel lief en vriendelijk tegenover ieder.

Dat bleek al heel spoedig, daar ieder in het dorp, van groot tot klein, veel van haar hielden.

Ook tante vond haar wel een aardig kind, doch dat wilde en echt kinderlijke kon tante maar niet verdragen.

De bedoeling van tante was van dit kleine ding een net dametje te maken. Of dit lukte? Geenszins. Daar was Rozemarijntje te levendig en opgewekt voor. lederen dag bleek dit weer bij vernieuwing. Dan was haar jurk vuil, dan weer lag ze te rollen met Nero, den hond. Eindelijk brak de tijd aan, dat de kleine ook het hart van de oude deftige dame gestolen had, en het waarlijk verdrietig vond, toen kleine Rozemarijntje weer na haar Moeders herstel naar huis keerde.

Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt leuk boek, waarin v. d. Hulst weer toont de ware kinderschrijver te zijn.

Voor het woord Heer zagen we liever Heere. Oppervlakkig Christendom.

Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.

D. J. C. S.

WOUT, DE SCHEEPSJONGEN, door W. G. v. d. Hulst.

Catalogusno. 163; aantal bldz. 76; gecartonneerd; met teekeningen tusschen den tekst; prijs f 0.40; jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 11—15 jaar; algemeene strekking.

Korte inhoud: Wout wil graag naar zee. Bij 2 bazen is het verkeerd gegaan en daarom geeft Moeder ten laatste toestemming dat Wout naar zee gaat. Op de wal wordt het met den jongen niets. Moeder begrijpt Wout en bidt voor haar jongen. Anderen