is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee brieven over het materialisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be volgende twee brieven bevatten de denkbeelden van een burgerman, die nimmer onderwijs in wijsbegeerte ontvangen of gegeven heeft, maar menig werk van onze Oermanische stamgenooten heeft gelezen. Hij maakte nu en dan uittreksels of teekende belangrijke gedeelten van het gelezene naauwkeurig aan; en het is ten gevolge van die aanteekeningen, dat Rij thans protest aanteekent tegen het beweren, dat het dualisme alle gronden voor zijn bestaan verloren heeft. Be eerste brief is gerigt tegen het materialisme in gewonen vorm; de tweede tegen dien, welke zich verbergt achter den naam naturalisme, schoon eigenlijk zulk een naturalisme niet bestaan kan.

Mogt eenmaal blijken wat het monisme van trof. Schomen eigenlijk is, dan zal in een ander paar brieven het onderzoek worden bekend gemaakt, of zulk een monisme ook wat meer dan gewoon naar het pantheïsme overhelt. — Het determinisme van Prof. S. maakt dit waarschijnlijk.

Mogten overigens mannen van studie door deze weinige woorden worden aangespoord, om het materialisme te nopen zich ongesluijerd te vertoonen. Ban alleen zal het kunnen bestreden en overwonnen worden.