is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor onze zieken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarde te vestigen. Help ons, kranken en gezonden, om naar U uit te zien met onbezweken verlangen, met vurige hope en met onbluschbare liefde. Dan zal de blijde dag ook voor ons komen, waarop geen onzer meer zeggen zal: „ik ben ziek," want al het verloste volk zal dan, voor eeuwig gezond gemaakt en genezen, U toebrengen lof, eere, dankzegging en aanbidding in eindeloozen, zaligen, heerlijken vrede. Geloofd en geprezen zij Uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, Drieëenige God, te eeren en te aanbidden tot in eeuwigheid. Amen.