is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor onze zieken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wien heb ik nevens U omhoog?

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten.

Bezwijkt dan ooit in bittre smart

Of bangen nood mijn vleesch en hart, Zoo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

'k Zal dan gedurig bij U zijn Na al mijn nooden, angst en pijn, U al mijn liefde waardig schatten Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw Raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat, En mij, hiertoe door U bereid. Opnemen in Uw heerlijkheid.

Psalm 73.