is toegevoegd aan uw favorieten.

Enige practische aanwijzingen voor het dagelijks leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuldig mens hoort belasteren en niet zijn verdediging op zich neemt, zoals hij zich zelf zou verdedigen

* 8 geen Theosoof.'

V.

Geen mens handelt goed, die de onmiskenbare levensplichten verzaakt, welke berusten op Goddelijk gebod. Hij, die zijn plichten nakomt, omdat hij denkt dat, wanneer ze niet ten uitvoer worden gebracht, hem iets slechts of kwaads zal overkomen of dat het nakomen moeilijkheden van zijn pad zal verwij- deren, werkt slechts voor de resultaten. Plichten moeten eenvoudig nagekomen worden omdat ze doer het Goddelijk bestel zijn opgelegd, hetwelk ons te eniger tijd er misschien van zal ontheffen.

Zolang onze rusteloze natuur niet kalm wordt, moeten wij werken.de resultaten van onze daden aan de Wet overlatend.

H^t e-igenlijka en werkelijke leven van de mens ligt in de vereenzelviging met de hoogste geest.

Be mens moet "toewijding"