Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindelijk in veiligheid brengen.

God had haar gered en haar herhaaldelijk doen ervaren, dat Hij ons door het grootste lijden kan laten gaan, maar ons ook op heerlijke wijze kan redden. Ze zat naast me, liet mij -de messteken zien, die de Arabieren haar hadden toegebracht en waarvan nog groote litteekens zichtbaar waren.

Het was mij vergund een blik te werpen in het hart van deze Armeensche vrouw, die door zooveel leed moest heengaan en ondanks alles haar geloof niet had verloren. Geen klacht tegen God kwam over haar lippen, ze was rijk geworden in Hem en heeft slechts één doel voor oogen, Hem te dienen en voor Hem te leven.

Dat is de geschiedenis van Marie Kettendjian. Moge zij ons allen tot voorbeeld dienen, om trouw en sterk te blijven in het geloof, in welke omstandigheden wij ook mogen verkeeren. God verlaat de Zijnen niet, want het is dezelfde God, die alles in allen werkt.

Sluiten