is toegevoegd aan uw favorieten.

De dramatische methode op de zondagsschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

actie van het hulp-bieden, de uiting in gebaar en stem, het gevoel van te willen helpen, versterkt.

EEN EERSTE PROEF.

Ik wil mijn poging tot het dramatiseeren van Bijbelverhalen niet anders dan „een eerste proef" noemen. De wijze, waarop ik dat doe, kan ongetwijfeld veel verbeterd worden en is voor verdere uitbouw vatbaar. Reeds openen de pogingen, die op Engelsche scholen ondernomen worden, met het dramatiseeren van verhalen, nieuwe mogelijkheden. Ge zult U herinneren dat in een der genoemde tijdschriften meegedeeld werd dat de kinderen, die verhalen gingen uitbeelden en opvoeren, niet zelden liefst zelve de tekst van het spel wilden schrijven en dit ook inderdaad in vele gevallen deden.

Is dit alleen op Engelsche scholen mogelijk? Weliswaar hebben onze Hollandsche kinderen vaak weinig gemakkelijkheid om zich schriftelijk uit te drukken, maar toch acht ik het zeer wel

mogelijk dat de leerlingen van onze zondagsscholen zelve de tekst van een te dramatiseeren verhaal, in gezamenlijken groepsarbeid, schrijven, indien de leider of leidster hun daarbij steunt met het krachtgevend vertrouwen dat zij dit best kunnen. Wellicht is in den aanvang meer hulp nog noodzakelijk doch deze zal vermoedelijk spoedig kunnen wegvallen. Het zou van groote beteekenis zijn indien wij de kinderen zouden kunnen brengen tot het zelf schrijven van de tekst van het spel, omdat wij op deze wijze de activiteit van het kind nog ruimere baan zouden openen en ook omdat de tekst van het verhaal nog meer het eigendom zou worden van de spelers dan bij het leeren van hun voorgelegde „rolletjes" mogelijk is.

OOK OP UW ZONDAGSSCHOOL?

Wilt ge op uw zondagsschool ook eens een proef nemen met het dramatiseeren van een Bijbelverhaal? Ja?