Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS.

IV. Sief anus' dood.

Hoe meer Paulus over Jezus hoorde in hoe groter moeilijkheid hij geraakte. Het volk hing aan de lippen van de straatpredikers, die niet moe werden te getuigen van den Christus, die volgens hun zeggen was opgestaan uit de doden. Deze straatpredikers noemden zich apostelen en Petrus, van wien we al hoorden, was hun leider. De Wetgeleerden in Jeruzalem meenden niets beters te kunnen doen dan krachtig tegen die „dwepers" op te treden.

Ondertussen hadden de apostelen 't druk. Toen het werk zich uitbreidde kozen zij zeven diakenen

K. uostra, Met jaar rond ïïï ~^

Van Gorcum & Comp. N.V. — Assen 7

Sluiten