is toegevoegd aan uw favorieten.

"Het Roomsche gevaar"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam, zij duldt niet, dat dwaling en waarheid op gelijke lijn~ gesteld worden en zij geeft niet toe, dat iemand in geweten vrijheid heeft, om de waarheid van zich af te stooten, als hij eenmaal van de waarheid overtuigd is. Waar de kerk het in haar macht had, handhaafde zij haar gezag met alle middelen, die haar ten dienste stonden, prediking, vermaning, geestelijke en lichamelijke straf, overeenkomstig den plicht, die haar van Christus was opgelegd. *)

Dit is uw toekomstbeeld. Dit stelsel berust op den plicht, haar door Christus opgelegd.

Waar heeft Jezus dat aan de R. K. Kerk als plicht opgelegd? Waar heeft Jezus geleerd, dat de R. K. Kerk de lichamelijke straf mag toepassen? De bewering als zou Christus dien plicht aan de kerk hebben gegeven, is niets anders dan poging tot roof van alle innerlijke vrijheid. Om de onwaarheid hiervan te confa+ateeren behoeft gij slechts het Evangelie van Johannes op te slaan. Daar lezen wij: Velen van die Hem volgden, verlieten Hem, omdat Zijn rede hard was om te hooren. Nu past Jezus geen lichamelijke straf toe, maar zegt tot Zijn discipelen: „Wilt gij misschien ook niet heengaan?" Joh. 6 : 53-67.

Volgens Rome zouden zij geen vrijheid gehad hebben om Jezus te verlaten. Jezus echter leert ons door dit gebeuren maar al te duidelijk, dat het een ieder vrij staat, om, na Hem eerst gevolgd te hebben, weder-

Het gelóóf onzer Vaderen door Z. Em. James Gibbons.