Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze ellende, de Evangelische Kerken iets hebben dat voldoening geeft aan de eeuwige behoefte van den zondaar, die verlost wil worden. Het verheugt mij, dat gij bij voorbaat reeds de overwinning op U zelf hebt behaald, toen gij in 1870 schreeft, dat, „voor alle zielen, die mèt een diep schuldbesef ook een recht begrip hebben van verlossing, niets te vreezen is van Rome's verleiding. Zij kunjnen rijden, zij kunnen in verzoeking gebracht worden, maar zij zullen niet bezwijken."

Nu zoudt gij er ongetwijfeld aan toevoegen: „Zij kunnen voor een tijd bezwijken, maar de talisman, dien zij bezitten, hervindt vroeg of laat zijn kracht, en zij zullen zich weder oprichten."

Gode de lof en de eer! Aan U, geachte Mevrouw en zuster, de vrede die gewekt wordt door het gevoel, dat een groote en moeilijke plicht is vervuld. Gij zult waarschijnlijk nogmaals veel lijden, maar gij zult worden ondersteund door dien getrouwen Herder, dien gij twintig jaar geleden aanriept en Die Zijn schapen niet verlaat.