Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anti-godsdienstige offensief van 1929 vastgesteld.

Laat ons eerst een enkel woord wijden aan de ontwikkeling der ongeloofspropaganda buiten Rusland, waarvan Yaroslavsky zoo juist gewaagde, om daarna onze aandacht te bepalen bij hetgeen in Rusland zelf plaats grijpt.

De voornaamste communistische organen, die zich met deze besogne belasten zijn: „De Onderwijzers-Internationale", „De Internationale der Communistische Jeugdorganisaties", „De Federatie der Roode Pioniers".

Het bulletin der eerstgenoemde Internationale publiceert ten dienste van het onderwijzend personeel .de volgende aanwijzingen:

„Men moet vooral de kinderen emancipieren, losmaken van de Kerk, hen onttrekken aan den invloed van het godsdienstig vergif.... Zij, die werkzaam zijn bij het onderwijs en de leerlingen zelf moeten zich tegen elke godsdienstige propaganda verzetten. Die nobele taak rust voornamelijk op de Pioniers en de Communistische Jeugdorganisaties.... Ieder lid der Partij en der Communistische Jeugdbonden, elk bewust lid eener vakvereeniging zal deel moeten nemen aan den systematischen strijd tegen den godsdienst...." Nog niet voldaan met hun actie door

Sluiten