Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrog, dan aan de vasfe rots van waarheid en recht.

* *

Zijn er dan geen idealisten onder de aanhangers van het Sowjet-regime — zoo is mij gevraagd — geen menschen die het eerlijk en goed meenen, wien het waarlijk te doen is om lotsverbetering van de meest verdrukte en rechtlooze klasse der maatschappij? De zal de laatste zijn om het te ontkennen, al moesten de grondbeginselen van het bolsjewisme, die de omverwerping zijn van alle moraal, ieder verstandig mensch tot nadenken brengen. Maar dwalende en dwaze idealisten zijn er ten allen tijde geweest; in Sowjet-Rusland worden zij echter spoedig tot de harde werkelijkheid teruggeroepen.

Lees de werken van Istrati; lees Parmi les

maitres rouges van G. Salomon; lees doch

wat zou een heele opsomming van algemeen bekende werken hier geven? Overweeg liever deze bladzijde van Melgounov (De Roode Terreur, p. 234): „Den 16den Februari 1923 heeft de arbeider Skwortsow, een der revisors van de staatscommissie, die belast was met het controleeren van de daden der G.P.Oe., op den Nikitskiej boulevard te Moscou door een revolverschot een einde aan zijn leven gemaakt. Er werd op het lijk een onverzegelde brief gevonden, geadresseerd aan het Praesidium van het Centrale Comité der Russische Communistische Partij, waarin hij schreef: „Kameraden, Reeds de eerste/ kennismaking met de akten van onze centrale instelling voor de bescherming van de voorrechten, die de arbeiders hebben veroverd, het doorlezen van de gegevens, die de rechters van instructie hebben verzameld, en het vernemen van de methoden, die de overheid bewust duldt, om op deze wijze onze positie te versterken, en

Sluiten