Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan de instelling geen zin heeft, zoo hij niet handhaaft op zijn gebied de beginselen die wij prediken van den kansel. Persoonlijk sprong mijn hart op van vreugde toen, eenigen tijd geleden, een zeer invloedrijk man van de Société des Nations deze merkwaardige woorden tot mij sprak: „Alle weidenkenden in ons midden, ook al kunnen zij zich niet zoo uiten als wij willen, juichen het optreden der Kerken, binnen de grenzén van haar competentie, van harte toe, en zij kunnen zich er van verzekerd houden, dat haar streven meer wordt gewaardeerd dan in het openbaar kan worden toegegeven, terwijl haar rechtmatige eischen niet zonder invloed op de besprekingen zullen blijven. Waar moet het heen, als de Volkenbond het nobel idealisme van zijn stichters vergeet en zich verliest in de behandeling van allerlei kleine kwesties en kleine belangen van materiëelen aard?"

Die woorden zijn onze beste belooning en het bewijs dat ons doel werd bereikt: achter het vernis van staatkundige voorzichtigheid, die soms onbewogenheid schijnt, hebben wij den mensch en zijn geweten willen treffen; God zal het uitgestrooide zaad op Zijn tijd doen ontkiemen.

Sluiten