Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

❖OOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOO^O

10. CORRESPONDENTIE: G. Z.A.B. en G.G.G.

Ik ontving van een onzer trouwe leden het volgend schrijven:

Schijn of Wezen.

„Ziehier, hooggeachte eere-voorzitter, het opschrift van mijn bezwaren tegen een aansluiting van onze vereeniging G.Z.A.B. bij de beweging G.G.G. of een z.g. Eenheidsfront tegen Marxisme.

Hedenmorgen had ik het voorrecht onder het gehoor te zijn van Ds. X., welke tot thema had „De Koning der Joden". Onder deze predicatie werd mij duidelijk, wat mijn, en ook onze bezwaren (groep Vreewijk) zijn tegen een dergelijke aansluiting.

G.G.G. heeft tot doel een barricade op te werpen tegen ongeloof en revolutie, en deze barricade moet verdedigd worden, (aldus Uw uitspraak Dr. Krop op ons laatste jaarfeest) „met gebed en droog kruit!" 't Is mij nog steeds een raadsel wat het gebed voor uitwerking heeft bij een vat droog kruit. Daarvoor zie ik maar één mogelijkheid voor een explosie: vuur! Zou ons geloof behoefte hebben aan levensvernietiging? Is de kneveling van 't Marxisme met zijn uitspattingen in staat het Godsrijk uit te breiden? Komt het Godsrijk door kracht en geweld? Is deze wereld het tehuis der Christenen? Hebben zij die het Kruis aanvaarden als daad Gods hier rechten? Is deze beweging, G.G.G., niet in volstrekten strijd met onze taak, het zout der aarde te zijn? Dat zout, dat alles doortrekt, en zelf geen gedaante behoudt?

Nu weet ik wel, wij, Kristgeloovigen, vragen niet om verdrukking, maar is onze Heer niet „De Koning der Joden" en dan Joden in ruimen zin, der verstrooiden, der verachten, der

Sluiten